Υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

 • Home
 • Υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων ανακοίνωσε την επανέναρξη λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων από την Δευτέρα 30/08/2021.

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων καθορίζονται ως εξής:

Εμπορικές Εκθέσεις

Οι κανόνες εισόδου στο εκθεσιακά κέντρο που θα φιλοξενούν εμπορικές εκθέσεις είναι οι εξής:

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υπόκεινται στο καθεστώς testing που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.

Οι επισκέπτες προσέρχονται μόνον κατόπιν ηλεκτρονικής προεγγραφής.

Υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου για όλους ανεξαιρέτως.

Τήρηση απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.

Εντός των εκθετηρίων ισχύουν οι κανόνες τήρησης των αποστάσεων. Για τα τραπέζια συσκέψεων ισχύουν οι κανόνες για την απόσταση μεταξύ τραπεζοκαθισμάτων στην εστίαση.
Ο κλιματισμός λειτουργεί με εισροή νωπού αέρα καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Μονοδρόμηση κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.

Σημεία αντισηψίας και απολύμανσης.

Σύστημα καταμέτρησης ατόμων.

Ολοκληρωμένο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης, και των εξοπλισμών.

Ενημερωτικές αφίσες, banners, roll-ups και οθόνες προβολής οπτικοακουστικών μηνυμάτων με παρουσίαση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

Τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων

 

υγειονομικο πρωτόκολλο λειτουργίας 4ης ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ AGROEXPO 2021, 17-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Updated: 31/08/21

Το Επιμελητήριο Λασιθίου, ως διοργανωτής της 4ης Αγροτικής έκθεσης Ιεράπετρας AgroExpo2021, 17-19 Σεπτεμβρίου 2021, σε συνεργασία με τους συν-διοργανωτές αυτής, τον Δήμο Ιεράπετρας και την Περιφέρεια Κρήτης, με γνώμονα την διεξαγωγή μιας ασφαλούς από υγειονομικής άποψης έκθεσης τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες της, εφαρμόζει τα απαιτούμενα και ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας σύμφωνα με το υγειονομικό πρωτόκολλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή για τις εμπορικές εκθέσεις αλλά και το ΦΕΚ: 3958-27/8/2021 όπως ισχύει κάθε φορά.

Ειδικότερα ενημερώνουμε τους εκθέτες και τους επισκέπτες της εκθέσεως τα παρακάτω:

 • Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη του GreenPass (εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες). Το μη εμβολιασμένο προσωπικό των εκθετών, προμηθευτών και το προσωπικό εργασίας, υπόκεινται στο καθεστώς ελέγχου (testing) που ισχύει για τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες εστίασης.(παράρτημα 1)
 • Ο Επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων στα περίπτερα των εκθετών συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των επισκεπτών έχει ως εξής:
 • Έως 20 τ.μ.: 4 άτομα
 • Από 20 έως 100 τ.μ.: 4 +1 άτομο ανά 10 τ.μ.
 • Άνω των 100 τ.μ.: 12 άτομα +1 άτομο ανά 15 τ.μ.
 • Εντός των περιπτέρων ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων που ισχύουν στις επιχειρήσεις υπηρεσιών εστίασης και τουρισμού σχετικά με την τοποθέτηση των τραπεζιών συσκέψεων ενώ εξακολουθεί να ισχύει η τήρηση της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου. (παραρτήματα 2-4)
 • Μέγιστος αριθμός επιτρεπόμενων επισκεπτών 1 άτομο ανά 15 τ.μ. επιφάνειας στους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης (διάδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι, κεντρική πλατεία του εκθεσιακού χώρου). Για τον υπαίθριο εκθεσιακό χώρο στην περιοχή της Αgrex στον οποίο πραγματοποιείται η 4η AgroExpo 2021 αυτό ισοδυναμεί με την παρουσία 580 ατόμων ταυτόχρονα.
 • Κατά την είσοδο των επισκεπτών θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης ατόμων και θερμομέτρησης.
 • Η είσοδος των εμπορικών επισκεπτών θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πρόσκλησης, την οποία θα επιδεικνύουν κατά την είσοδο τους στον χώρο της έκθεσης. Η διαδικασία εγγραφής τους πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας της έκθεσης στην δ/νση: https://agroexpoierapetra.gr/registration-form-2021/
 • Η είσοδος εκθετών, προμηθευτών και προσωπικού εργασίας θα είναι ονομαστική ενώ θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ονοματεπωνύμου τους στα διαπιστευτήρια (badges) που θα φέρουν μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.
 • Το πλάτος των διαδρόμων μεταξύ των περιπτέρων έχει προβλεφθεί να είναι 3,5 μέτρα ενώ θα εφαρμοσθεί μονοδρόμηση της κατεύθυνσης του ρεύματος των επισκεπτών.
 • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας για τους εκθέτες, τους επισκέπτες και το προσωπικό εργασίας εντός του χώρου της έκθεσης.
 • Θα υπάρχουν σημεία αντισηψίας και απολύμανσης για την υγιεινή των χεριών στην είσοδο και στους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης.
 • Θα πραγματοποιούνται τακτικές δίγλωσσες ηχητικές ανακοινώσεις μηνυμάτων σχετικά με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

 

Η είσοδος επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους επιδεικνύουν:

[α] πιστοποιητικό εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 ή

[β] πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 10.

– Οι μη εμβολιασμένοι εργαζόμενοι υποβάλλονται υποχρεωτικά σε έλεγχο δύο (2) φορές την εβδομάδα, μία (1) με τη μέθοδο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (selftest) και μία (1) με τον έλεγχο ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), με ταυτόχρονη υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως εκάστοτε ισχύει.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 2-4

Logo

About Us

About Us

Get Consultation

Contact Us